Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten, producten en website van Danny Slijfer Fotografie, gevestigd te Huygenslaan 36, 6952EX DIEREN onder KvK nummer: 85738425. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Danny Slijfer Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Beheer en veiligheid
Danny Slijfer Fotografie heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toeging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Danny Slijfer Fotografie maakt daarom gebruik van een beveiligd SSL Certificaat waarmee al het data verkeer met persoonsgegevens versleuteld plaatsvindt. Voor het goede beheer van de website kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet beschikbaar is in verband met onderhoud en/of updates.

Danny Slijfer Fotografie is niet verantwoordelijk voor het uitvallen of onderbrekingen van de website waardoor functionaliteiten niet toegankelijk zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding maakt met de website en voor bescherming van uw apparatuur en gegevens.

Cookies en analyse
Een cookie is een tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer. De belangrijkste functie van een cookie is om de ene van de andere gebruiker te onderscheiden en bezoek en eventuele inlog vergemakkelijkt. U kunt er voor kiezen de cookies niet te accepteren, echter is het dan mogelijk dat sommige functies en services op de website van Danny Slijfer Fotografie niet correct functioneren.

Daarnaast worden gegevens van sitebezoekers gebruikt voor analyse en inzicht omtrent de website van Danny Slijfer Fotografie.

Persoonsgegevens en doeleinden
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Danny Slijfer Fotografie verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Soms kan er gevraagd worden naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Voor de facturatie is het verzamelen van de NAW gegevens noodzakelijk. De persoonsgegevens die worden verzameld door Danny Slijfer Fotografie worden hoofdzakelijk gebruikt voor administratie, het onderhouden van relaties, verwerken van bestellingen, facturatie en afhandeling van betalingen en/of boekingen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.

De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor betreffende dienst en/of product

Danny Slijfer Fotografie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij er van tevoren toestemming is verkregen.

In verband met de fiscale bewaarplicht is Danny Slijfer Fotografie verplicht om alle verstuurde facturen minimaal 7 jaar te bewaren met daarbij de NAW gegevens.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt. Ook worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld, tenzij anders met u overeengekomen.

Inzage persoonsgegevens
Eenieder die in aanmerking is gekomen met Danny Slijfer Fotografie heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het gebruik van persoonsgegevens. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens
Er wordt regelmatig gecontroleerd of Danny Slijfer Fotografie aan deze privacyverklaring voldoet. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
Danny Slijfer Fotografie
dannyslijfer@hotmail.com
+31 (0)614028902