Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie: oktober 2023

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie en diensten van Danny Slijfer, handelend in de naam: Danny Slijfer Fotografie.

Bij het aanschaffen van analoog of digitaal beeld, het boeken van een workshop of reportage of als auteur van schrijfwerk gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Danny Slijfer Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf
KvK nummer: 85738425
BTW: NL004139703B58
Website: www.dannyslijfer-fotografie.nl
Telefoonnummer: +31 (0)614028902

Auteursrecht

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij Danny Slijfer Fotografie.
  • Het is niet toegestaan foto’s van Danny Slijfer Fotografie, in welke vorm dan ook, aan te passen (bewerken, bijsnijden) en deze op internet te plaatsen of in te sturen voor fotografiewedstrijden. De aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media met naamsvermelding Danny Slijfer Fotografie met daarbij de website www.dannyslijfer-fotografie.nl
  • Het is de particuliere klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet en/of door te verkopen.
  • Voor bedrijven: analoge en digitale foto’s mogen alleen gebruikt worden in overleg en met naamsvermelding,
  • Wanneer bedrijven een foto kopen is dit enkel voor eigen gebruik en behoudt Danny Slijfer Fotografie het auteursrecht en mag een foto niet worden doorverkocht, tenzij anders overeengekomen.
  • Voor alle beelden die via Werkaandemuur.nl en BuitenBeeld worden verkocht, gelden de algemene voorwaarden van de hiervoor genoemde organisaties.

Website
Geschreven teksten (inclusief bijbehorend beeld) op de website van Danny Slijfer Fotografie mogen niet gedeeld worden door derden, tenzij anders overeen gekomen.

Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Danny Slijfer Fotografie valt onder de Kleine Ondernemersregeling (KOR), dit betekent dat er geen BTW berekend wordt over de geleverde producten en/of diensten.

Betaling
Wanneer de dienst of het product is geleverd, dient de bijbehorende factuur binnen 14 dagen te worden betaald, zoals vermeld op de factuur. Betaling is alleen mogelijk via bankoverschrijving.

Workshop
Danny Slijfer Fotografie is na de opdrachtbevestiging voor een workshop verantwoordelijk voor een fotografie locatie. Indien de klant zelf een locatie ter beschikking heeft, dan ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de locatie bij de klant.

Annulering en onmacht
Bij annulering of onmacht (zoals ziekte) van Danny Slijfer Fotografie heeft de klant de volgende keuzes:

  1. Klant heeft het recht het contract te ontbinden en de dienst/het product te annuleren. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (bijv. door ziekte) of door beperkingen door derden (bijv. materiaal dat niet leverbaar is) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag. Indien klant kiest voor terugbetaling dan zal dit binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.
  2. De afspraak kan worden verzet zodat de uitvoering van dienst of product alsnog kan plaatsvinden door Danny Slijfer Fotografie.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens
Danny Slijfer Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Indien klant een product besteld kan de klant ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven aan derden voor de verzending van het product. Danny Slijfer Fotografie is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens door derden, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden.

Danny Slijfer Fotografie legt voor promotie van eigen diensten en of producten zijn werk vast. Hierbij is het mogelijk dat de persoonlijke omgeving en/of de klant wordt vastgelegd. Dit gebeurt altijd in overleg en na toestemming met de klant.

Disclaimer
Danny Slijfer Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. Danny Slijfer Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten en/of producten. Danny Slijfer Fotografie is niet aansprakelijk voor de levering en kwaliteit van materiaal door derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, vertraagde of geen levering, productiefouten, afleverkwaliteit.